(1)
Pepadu, J.; Ajmala, I. E.; Lestari, R.; Fathana, P. B.; Hidayat, M. SEMINAR AWAM: KENALI ASMA DAN TANGANI DENGAN TEPAT. pepadu 2023, 4, 49-52.