(1)
Pepadu, J.; Hidayati, S. A.; Wahyulina, S.; Suryani, E.; Oktariyani, G. A. S. ENTREPRENEURSHIP DENGAN PENGOLAHAN JANTUNG PISANG MENJADI ABON UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA KOTARAJA LOMBOK TIMUR. pepadu 2021, 2, 183-190.