[1]
Pepadu, J., Hasanuddin, H., Jauharlina, J., Sofyan, S. and Rusdi, M.R. 2023. PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH. Jurnal Pepadu. 3, 2 (Apr. 2023), 160-165. DOI:https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i2.2465.