[1]
W. Rahmatullah, Safruddin, and Baiq Niswatul Khair, “ANALISIS KESIAPAN GURU SEKOLAH DASAR DALAM PENERAPAN PEMBELAJARAN ONLINE (E-LEARNING) DI SDN PRAYITNA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN AJARAN 2020/2021”, JIPPEJ, vol. 1, no. 2, pp. 69-77, Dec. 2020.