(1)
Rahmatullah, W.; Safruddin; Baiq Niswatul Khair. ANALISIS KESIAPAN GURU SEKOLAH DASAR DALAM PENERAPAN PEMBELAJARAN ONLINE (E-LEARNING) DI SDN PRAYITNA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN AJARAN 2020/2021. JIPPEJ 2020, 1, 69-77.